UNESCO katedra


Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”

Katedras darbības virziens

Katedra izveidota ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā.

Katedras darbība ir vērsta ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, īpaši uzsverot:

  • izglītību par biosfēras rezervāta konceptu plašākai sabiedrībai, izceļot bioloģisko daudzveidību un mantojumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;

  • starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusē, t.sk. pētniekiem;

  • vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta koncepta uzturēšanā.

Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju,mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā, ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.

Katedra lepojas 

2019. gada 7. februārī notika UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšana Vidzemes Augstskolā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit!

 

Katedra plāno

 

Kontaktinformācija

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera. LV-4201
Mājaslapa: http://www.hespi.lv/lv/unesco-katedra
Tālrunis: 67140233
E-pasts: hespi(at)va.lv
Katedras vadītāja: Dr.oec. Agita Līviņa
E-pasts: agita.livina@va.lv
Tālrunis:+371 29456089

 

Vizuālais materiāls

1. Vidzemes Augstskolas ēka.

2. ViA prorektore Iveta Putniņa un HESPI direktore/ katedras vadītāja Agita Līviņa atklājot UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolas 2019. gada 7. februārī.

3. Foto no UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšanas pasākuma Vidzemes Augstskolas 2019. gada 7. februārī.