Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. novembrī 16:00 – HESPI zinātniskās asistentes Katrīne Kūkoja un Ligita Kūle “Par sociālo investīciju nozīmi un tendencēm Baltijas valstīs”

Arvien vairāk pētījumi parāda sociālo investīciju nozīmi, jo īpaši bērna agrīnā vecumā. Tomēr, lai sasniegtu to pilnīgu efektivitāti, ir jārunā par šo investīciju kvalitāti un efektīvu pārdali. Šobrīd pastāvošajā pārdales mehānismā vērojama Mateja efekta izpaušanās.

Par to, kādi varētu būt risinājumi situācijas uzlabošanai, diskutēsim pētniecisko diskusiju pēcpusdienā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018. g. 20. decembrī 16:00 -  HESPI pētniece Dr.phil. Beata Paškevica "Magadalēnas Elizabetes fon Hallartes dzīve un darbība Valmierā un Drēzdenē”

Ārkārtīgi neordināra dāma, ekstravaganta piētiste un hernhūtiešu Vidzemes misijas atbalstītāja Magdalēna Elizabete fon Hallarte (Magdalena Elisabeth von Hallart, 1683–1750) 18. gadsimta pirmo pusi aprakstošajā historiogrāfijā ir minēta, viņas darbība ir pētīta Vidzemes Brāļu draudzes kustības sakarā, un tomēr viņa nav īsti ienākusi Latvijas vēsturē kā personība, sieviete, kuras ietekme un piemērs staro līdz pat mūsu dienām. Viņas darbību caurstrāvo cilvēkmīlestība, dievbijība un vēlme sniegt apgaismību. Tā arī notiek. Sākas latviešu garīgā atdzimšana hernhūtiešu Vidzemes misijas iespaidā, kura veicina izglītības kā sistēmas ieviešanu latviešu zemnieku vidū. Hallarte ir skolotāju semināra dibinātāja, mecenāte un patronese. Sievietēm es pasniegtu Hallartes prēmiju, ja kāds man jautātu, kā godināt izcilas Latvijas sievietes par viņu sasniegumiem.

  •  

Sadarbības partneri