Publikācijas

2019

Līviņa, A., Smaļinskis, J. - Challanges for The Governance of International Tourism Routes

In: Proceedings of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th World Tourism Conference, pp. 317-324.

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, January 10-12, 2019

 

Publikācija pieejama šeit!

ISBN 978-89-922250-05-4

Līviņa, A., Veliverronena, L. - Application of Circular Economy in Shrinking Regions

In: Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference June 20-22, 2019, Volume I, pp. 147-153.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, 2019

Publikācija pieejama šeit

Rozentāle, S., Druva-Druvaskalne, I. - Lauku telpas dzīvotspēja

In: Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā.
Galv. red. Inta Mieriņa. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2019, 164 lpp., il., tab., kartes. 3. nodaļa "Vide un kolektīvie resursi", 79. lpp.
ISBN 978-9934-18-435-2

Publikācija pieejama šeit.

Steinberga, I., Bikse Jr, J., Sustere, L., Kleperis, J., Bikse J. - Traffic Flow Hypothetical Modelling for Air Quality Improvement and Planning Purposes

In: Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference June 20-22, 2019, Volume I, pp. 283-286.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, 2019

Publikācija pieejama šeit

Veliverronena L., Grīnfelde I. - WHO IS GUILTY THAT I FAIL IN CLASSROOM: STUDENTS` PERSPECTIVE ON HIGHER EDUCATION

In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 24th-25th, 2019, Volume I, pp. 594-606.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, 2019

Publikācija pieejama šeit.