Arhīvs

08
Nov
HESPI pētniece Ieva Gintere dodas pieredzes apmaiņā uz Linkolnas universitāti Apvienotajā Karalistē

No 2019.g. 7. līdz 8. novembrim HESPI pētniece, doc. Ieva Gintere dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Linkolnas universitāti (Apvienotā Karaliste), lai bagātinātu zināšanas par digitālās mākslas spēlēm un jaunākajām tendencēm spēļu estētikā. Komandējuma ietvaros paredzēts prezentēt pēcdoktorantūras projekta rezultātus, digitālās mākslas spēles Art Space demo versiju, kā arī pētījumā gūtās atziņas: mākslas spēļu vēsturisko mantojumu, kas attiecas uz modernisma periodu, un projekta pienesumu digitālo spēļu teorijā. Projekts tiek izstrādāts sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (Liepājas universitāte), un tā mērķis ir izglītot mūsdienu digitālās mākslas laukā, izmantojot digitālo spēli kā aizraujošu mediju. Spēles vide ir virtuāla mākslas akadēmija, kuras deviņās istabās spēlētājs var iepazīties ar mūsdienu digitālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, izmēģināt to radošu pielietojumu, iepazīties ar mūsdienu mākslas un mūzikas piemēriem, kā arī to vēsturiskajiem senčiem. 

 

04
Nov
Seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums paaudžu griezumā - akcents Y un Z paaudzes"

2019. gada 4. novembrī 11:00 - 13:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrā norisināsies seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums paaudžu griezumā - akcents Y un Z paaudzes". Semināra mērķis ir gūt ieskatu paaudžu pētījumu klasifikācijā un to raksturojumā. Seminārs notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros.

Semināru vadīs Vidzemes Augstskolas Tūrisma stratēģiskās vadības maģistrantūras studentes Kristīne Grīnberga un Anda Arkliņa.

Anda Arkliņa ir ieguvusi pieredzi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta pārvaldībā, izstrādājot savu bakalaura darbu. Maģistra darba ietvaros pievērsusies Y paaudzes un jauniešu motivācijas pētniecībai, apmeklējot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Kristīnes Grīnbergas interesi par Z paaudzi mudinājusi apziņa, ka nākotnē šī būs lielākā daļa tūrisma patērētāju un uzņēmējdarbības tirgū jau šobrīd tiek veidotas pārorientēšanās stratēģijas, kas būs aktuālas Z paaudzei.

NB! Lūgums uz semināru paņemt līdz viedtālruni vai portatīvo datoru ar pieeju internetam.

Programma:
11:00 Interaktīva spēle "Ieskats paaudžu pētījumos"
11:30 Paaudžu iedalījums, Y un Z paaudzes raksturojums
12:00 Pārtraukums
12:10 Pētījumu rezultāti par jauniešiem: motivācija un komunikācija saistībā ar dabas aizsargājamajām teritorijām
12: 45 Diskusija / atbildes uz jautājumiem

Norises vieta 129. telpa (blakus Virtakas klasei).

01
Nov
HESPI pētniece Maira Leščevica piedalās III Ekonomikas Forumā “Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā sadarbība”

No 2019.g. 31. oktobrim līdz 1. novembrim HESPI pētniece Maira Leščevica piedalās III Ekonomikas Forumā “Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā sadarbība”, kas norisinās Latvijas Zinātņu akadēmijā. Pētniece forumā uzstājas ar diviem ziņojumiem "Specifics of digitalized professional training for nature-based micro-entrepreneurs in Central Baltic area", "Experience of Latvia-Estonia: development of innovative solutions for higher education institutions entrepreneurship study programmes - intensive training modules to create solutions for business and business environment".

III Ekonomikas Forums “Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā sadarbība” ir viena no nozīmīgākām konferencēm Latvijā, kas kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai.

31
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 31. oktobrī 14:00 - 16:00 C114 telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Dabas resursi un uzņēmējdarbība ", kuras ietvaros HESPI pētnieki Maira Leščevica un Aigars Andersons iepazīstinās ar atziņām, kas gūtas NatureBizz projekta ietvaros.

 

25
Oct
HESPI pētnieks Andris Klepers piedalās lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma augstākās izglītības un pētniecības tūrisma forumā Dānijā

No 2019. gada 23. līdz 25. oktobrim HESPI pētnieks Andris Klepers piedalās lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma augstākās izglītības un pētniecības tūrisma forumā (28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research) Roskildes Universitātē, Dānijā. Pētnieks uzstrājas starptautiskajā simpozijā  ar ziņojumu "Alternative Data for Seaside Tourism Planning GIS" un aizstāv publicētās tēzes.

Plašāka informācija par simpoziju pieejama šeit.