Arhīvs

30
Jan
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Kodētas kultūrsistēmas. Dizaina komunikācija islāma vizuālajā reklāmā un rietumu laikmetīgajā mākslā"

2020.gada 30. janvārī 14:00 - 16:00 C114. telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Kodētas kultūrsistēmas. Dizaina komunikācija islāma vizuālajā reklāmā un rietumu laikmetīgajā mākslā", kuras ietvaros HESPI pētniece Ieva Gintere un ViA vieslektore un doktorante Ilze Loža iepazīstinās ar atziņām no saviem pētniecības darbiem.

12
Dec
HESPI pētnieks Jānis Kalnačs piedalās seminārā par publicēto un nepublicēto avotu pētniecību

2019.g. 12. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās zinātniski praktiskais seminārs par publicēto un nepubilcēto avotu pētniecību. Tajā uzstājas arī HESPI pētnieks Jānis Kalnačs, iepazīstinot ar savu pētījumu par Jēkabu Strazdiņu - mākslinieku, kritiķi, kolekcionāru un pasniedzēju. Seminārā J.Kalnačs runās par dažnedažādām krātuvēm (muzejiem, arhīviem, bibliotēkām), privātām kolekcijām, savāktām atmiņām, atrastiem un zudušiem mākslas darbiem, kas noderējuši topošajai grāmatai.

Pētījums tiek veikts Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

Daži pētījuma starprezultāti atrodami J.Kalnača veidotajā šķirklī Nacionālajā enciklopēdijā: https://enciklopedija.lv/skirklis/37290-J%C4%93kabs-Strazdi%C5%86%C5%A1 Informācija par šogad publicēto rakstu "Jēkaba Strazdiņa un viņa mākslas kolekcijas liktenis padomju Latvijā / The Fortunes of Jēkabs Strazdiņš and His Art Collection in Soviet Latvia" žurnālā "Mākslas Vēsture un Teorija" atrodama šeit: http://www.lma-mvi.lv/lv/makslas-vesture-un-teorija/articles/makslas-vesture-un-teorija-2019-22.html

Plašāka informācija par semināru: https://www.lnb.lv/lv/seminars-par-latvijas-vestures-avotiem-atminas-instituciju-krajumos

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

18
Nov
HESPI pētniekam Jānim Šiliņam un vadošajam pētniekam Gatim Krūmiņam piešķirti atzinības krusti

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks Dr. Jānis Šiliņš un vadošais pētnieks, rektors Dr. Gatis Krūmiņš ar Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā kļuvuši par atzinības krusta komandieriem, saņemot Atzinības krustus Latvijas 101. dzimšanas dienā.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar panākumiem!

15
Nov
Atklātā lekcija "Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā"

15.novembrī plkst. 14:00 - 15:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4, C114. telpā norisināsies atklātā lekcija tūrisma studentiem un ieinteresētiem nozares pārstāvjiem “Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā”.

Lekciju vadīs Andris Klepers, ViA HESPI institūta pētnieks un pēcdoktorantūras projekta TourInteLV (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/100) īstenotājs un Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji – Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākās referentes – Dita Zemīte un Ilze Timermane. Pētnieki iepazīstinās ar 1,7 miljoniem tiešsaistē pārdoto publisko pasākumu biļešu datu analīzes rezultātiem – kādas jaunas zināšanas sniedz alternatīvu lielo datu avotu iesaiste. Arī par globālajās rezervēšanas platformās iekļauto tūristu mītņu noslodzi un galveno tūrisma statistikas rādītāju aprēķināšanu.

Cita jauna analizētu datu kopa ir par ārpus ES ekonomiskās zonas ceļotāju tēriņiem, izmantojot Tax Free sistēmu. Šīs iespējas palīdz izprast ceļotāju mobilitāti un tūrismā notiekošos procesus padziļinātāk, atklājot atsevišķus jaunus aspektus un papildinot jau esošo tūrisma statistiku. Mērķtiecīga tradicionālo un alternatīvo datu avotu operatīva iesaiste stratēģisku lēmumu pieņemšanā ir viedas tūrisma galamērķu pārvaldības nepieciešamība un sniedz pamatojumu darbību plānošanai arī uzņēmējdarbības sektorā.

Lekciju vienlaikus pārraidīs arī Biznesa augstskolā “Turība”, noslēgumā rīkojot kopīgu apspriešanu tiešsaistē.

Lekcijas ieraksts pieejams šeit (ieraksta parole: TpFB5kDT).