Pasākumi

19
Sep
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 19. septembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros HESPI vadošais pētnieks ViA rektors Gatis Krūmiņš vadīs diskusiju par ViA nākamās stratēģijas pozicionējumu un zinātnes lomu tajā. Diskusijas norises vieta: C114. telpa, Cēsu iela 4.

Īss apraksts: Diskusija būs par starptautiskajām tendencēm zinātnes attīstībā, Latvijas zinātnes starptautisko pozicionējumu un perspektīvām, kā arī ViA iespējām globālos un nacionālās attīstības faktorus izmantot vai ignorēt.

 

 

 

14
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

Arhīvs

17
Sep
Gatis Krūmiņš uzstājas ar referātu starptautiskā konferencē "Leading Change: NATO and the Baltic States"

2019.g. 17. septembrī Baltijas Aizsardzības koledžā Igaunijā, Tartu norisinās ikgadējā Baltijas militārās vēstures konference (Annual Baltic Military History Conference) "Leading Change: NATO and the Baltic States". HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš piedalās ar referātu konferences panelī "The North Atlantic Alliance at 70: purpose, missions and membership". 

Plašāka informācija par konferenci: http://www.baltdefcol.org/conferences/militaryhistory/

 

13
Sep
Anna Broka piedalās ar ziņojumu IV Promebi - ESPAnet vasaras skolā Spānijā

2019.g. 10. - 13. septembrī Spānijā norisinās IV Promebi - ESPAnet vasaras skola "Sociālie pētījumi par nodarbinātības un labklājības savstarpējo mijiedarbību. Izzinot un interpretējot nodarbinātības labklājības valsti” ("Social Research on Employment and Welfare Interactions. Exploring and Interpreting Occupational Welfare"). HESPI zinātniskā asistente Anna Broka piedalās vasaras skolā ar ziņojumu "Salīdzinošā analīze par Baltijas-Ziemeļvalstu institucionālo un politisko rīcībspēju nodrošinot mazaizsargāto jauniešu pāreju no-uz darba tirgu” ("Comparative analysis of Baltic-Nordic institutional and policy arrangements available for disadvantaged youth in transition to-from labour market").

Plašāka informācija par vasaras skolu: šeit.

09
Sep
Iznācis 12. Studentu pētniecisko darbu konferences "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi." rakstu krājums

Šī gada 26.aprīlī norisinājās Vidzemes Augstskolas 12. Studentu pētniecisko darbu konference "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi." Starptautiskajai konferencei kvalificējās septiņi Latvijas un četri Lietuvas augstskolu studentu darbi, kuri nu apkopoti rakstu krājumā.

Vidzemes Augstskolas studentes Veras Grāvītes raksts prezentēts arī konferencē Haidarabādā Indijā 2019.g. janvārī. ViA studente Anda Arkliņa turpina iesākto pētījumu maģistra darba izstrādē.

09
Sep
Gatis Krūmiņš uzstājas ar referātu seminārā "Erasmus+ Boosting Employability and Promoting Cooperation With the World of Work"

2019.g. 9.septembrī HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš uzstājas ar referātu "The future labour market and the concept of integrated higher education and science" starptautiskā seminārā  Erasmus+ Boosting Employability and Promoting Cooperation With the World of Work”, ko rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Semināra mērķis ir veicināt starptautisku diskusiju un pieredzes apmaiņu par skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības lomu nodarbinātības veicināšanā, Erasmus+ projektu lomu darba tirgus prasībām nepieciešamo prasmju un kompetenču apgūšanā un starpsektoru sadarbības veicināšanā.

07
Sep
Anna Broka uzstājas ESPAnet konferencē "Sociālā pilsonība, migrācija un konflikts - vienlīdzība un iespējas Eiropas labklājības valstīs”

2019.g. 5. - 7. septembrī Stokholmā, Zviedrijā norisinās konference "Sociālā pilsonība, migrācija un konflikts - vienlīdzība un iespējas Eiropas labklājības valstīs” ("Social Citizenship, Migration and Conflict-Eqaulity and oppportunity in European Welfare State"). HESPI zinātniskā asistente Anna Broka piedalās konferencē ar referātu "Jauniešu nabadzība un jaunieši pārejas režīmos - vecuma posmos balstīta analīze Baltijas un Ziemeļvalstīs” ("Youth poverty and regimes of youth transition - an age-specific analysis of Baltic and Nordic countries").

Plašāka informācija par konferenci: https://espanet2019.se