Pasākumi

22
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 22. maijā Ogres novadā– HESPI pētniecības apakšvirziena "Dabas un kultūras mantojuma izpēte" pētnieki pastāstīs par tēmu "Tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētā prakse".

Š.g. maijā ViA HESPI pētniecības virziena “Dabas un kultūras mantojuma izpēte” pētnieku grupa sev ierastajā un regulārajā pētnieciskajā pēcpusdienā tiksies neikdienišķā formātā – tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētās prakses vietā Ogres novadā. Tā būs lieliska iespēja HESPI kolēģiem redzēt un vērtēt studentu prakses vietu, viņu darbu, un arī otrādi – studenti varēs iepazīt pētnieku veikumu un nākotnes pētnieciskos izaicinājumus, iespējams, arī saskatīt sava potenciālā ieguldījuma nišas. Tādējādi tiks nodrošināta abpusēja informācijas apmaiņa un aktualizētas HESPI pētniecības stratēģiskās vadlīnijas, laboratoriju mobilitāte praksē.

27
Mai
Seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai"

2019.g. 27. maijā Vidzemes Augstskolā norisināsies darba seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai". Seminārs tiek rīkots Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

Semināra mērķis ir izzināt līdzšinējo praksi, kādā veidā dokumentārais mantojums tiek izmantots produkta (pakalpojumu) veidošanā.

Semināra programma:

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

Arhīvs

17
Mai
Seminārs UNESCO Asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotājiem “BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA VISAPKĀRT MUMS”

2019.g. 17. maijā norisinās seminārs UNESCO Asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotājiem “BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA VISAPKĀRT MUMS”. Semināra norises vieta - Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” Pārgaujas novadā. Seminārā piedalās ViA UNESCO katedra, UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” vadītāja Vidzemes Augstskolā Agita Līviņa, ViA studenti Anda Arkliņa, Arnolds Barsovs un Oskars Java.

Semināra programma:

17
Mai
Vispasaules orientēšanās diena, Stacijas skolai 100!

17. maijā 12:00 - 18:30 norisinās Vispasaules orientēšanās diena, Latgale OPEN 3. kārta, kuras organizēšanā iesaistīts HESPI pētnieks Aigars Andersons un kas tiek realizēta sasaistē ar Valsts pētījumu programmas projektu "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

Pasākuma idejas pamatā ir sinerģija, sasaistot kultūrvēsturi ar sportiskām aktivitātēm. Stacijas skolai paliek 100 gadi, tāpēc ar interaktīvām un digitālo tehnoloģiju iespējām tiek veidots pasākums plašas publikas iesaistei šī notikuma popularizēšanai, integrējot to starptautiski atpazīstamu pasākumu tīklā kā vienu no Vispasaules orientēšanās dienas pasākumiem.

Plašāka informācija par VPP projektu: http://hespi.lv/lv/petijumi-izpildes-stadija

Pasākuma plakāts:

26
Apr
Bibliotēku nakts 2019

Šī gada 26. aprīlī Balvos notiks pasākums "Bibliotēku nakts 2019". Pasākuma ietvaros tiks izspēlēta orientēšanās spēle ar Sport Ident aprīkojumu. Kontrolpunktos dalībniekiem būs jāatbild uz jautājumiem par kultūru, kuru izzināšanai varēs izmantot gan bibliotēku, gan viedtālruņus. Pasākumu organizē HESPI un ViA VPP DMS grupas zinātniskais asistents, doktorants Aigars Andersons.

Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit!

Visi laipni aicināti!

 

25
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 25. aprīlī – HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki pastāstīs par tēmu "Pagrieziena punkti Latvijas politikas kontekstā un atkarības takas ietekme uz politikas veidošanu"

Pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki Vidzemes Augstskolā šobrīd noritošā VPP „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros diskutēs par dažiem rīcībpolitiku (t.sk. pensiju, ģimenes, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu u.c.) procesiem, izvērtējot tos caur atkarības takas (Path Dependency) teorijas prizmu, analīzei izmantojot arī laika dimensiju.

12
Apr
Eksperiments – Gūtmaņa alas fotogrammetrija
2019. g. 12. aprīlī ViA pētnieku grupa VPP DMS ietvaros, piesaistot ārējos ekspertus 3D tehnoloģijās, veica eksperimentu – Gūtmaņa alas fotogrammetriju, kas līdz šim minētajā vietā un ar šādu mērķi iepriekš nebija veikta.
Plašāka informācija pieejama šeit!