Pasākumi

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

Arhīvs

14
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

11
Nov
HESPI UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē ASV

No 5. līdz 11. novembrim Vidzemes Augstskolas maģistrantūras “Tūrisma stratēģiskā vadība” studente un HESPI UNESCO katedras aktīviste  Anda Arkliņa dodas uz Pensilvānijā (ASV), lai piedalītos Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē un Klarionas Universitātes 20. Studentu zinātniskajā konferencē un dalītos maģistra darba (vadītājas profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde) iegūtajos rezultātos par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu uztverē un viņu vēlmi doties to apmeklēt. Sagatvošanās konferencēm notiek sadarbībā ar Klarionas Universitātes profesoru Nripendru Singh.

7.novembrī Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē, ASV, kur kopā ar  profesoru Dr. Nripendru Singh (Klarionas Universitāte, Pensilvānijā) stāstīs par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu skatījumā un vēlmi to apmeklēt atkārtoti. Konferencei sagatavoties palīdzēja profesore Agita Līviņa.

Vairāk par konferenci: http://nabet.us/ocs/index.php/nabet/NABET2019

9.novembrī Anda Arkliņa piedalās Klarionas Universitātes  20. Studentu zinātniskajā konferencē. Konferencē studente dalīsies ar sava maģistra darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem par Jauniešu motivāciju un to ietekmējošajiem faktoriem apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (maģistra darba vadītājās profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde). 

Vairāk par konferenci: http://www.clarion.edu/academics/colleges-and-schools/college-of-business-administration-and-information-sciences/management-and-marketing/2019-penn-york-undergraduate-research-conference.html

Dalība konferencēs tiek īstenota ar Specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 un Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) atbalstu.

08
Nov
HESPI pētniece Ieva Gintere dodas pieredzes apmaiņā uz Linkolnas universitāti Apvienotajā Karalistē

No 2019.g. 7. līdz 8. novembrim HESPI pētniece, doc. Ieva Gintere dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Linkolnas universitāti (Apvienotā Karaliste), lai bagātinātu zināšanas par digitālās mākslas spēlēm un jaunākajām tendencēm spēļu estētikā. Komandējuma ietvaros paredzēts prezentēt pēcdoktorantūras projekta rezultātus, digitālās mākslas spēles Art Space demo versiju, kā arī pētījumā gūtās atziņas: mākslas spēļu vēsturisko mantojumu, kas attiecas uz modernisma periodu, un projekta pienesumu digitālo spēļu teorijā. Projekts tiek izstrādāts sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (Liepājas universitāte), un tā mērķis ir izglītot mūsdienu digitālās mākslas laukā, izmantojot digitālo spēli kā aizraujošu mediju. Spēles vide ir virtuāla mākslas akadēmija, kuras deviņās istabās spēlētājs var iepazīties ar mūsdienu digitālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, izmēģināt to radošu pielietojumu, iepazīties ar mūsdienu mākslas un mūzikas piemēriem, kā arī to vēsturiskajiem senčiem. 

 

04
Nov
Seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums paaudžu griezumā - akcents Y un Z paaudzes"

2019. gada 4. novembrī 11:00 - 13:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrā norisināsies seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums paaudžu griezumā - akcents Y un Z paaudzes". Semināra mērķis ir gūt ieskatu paaudžu pētījumu klasifikācijā un to raksturojumā. Seminārs notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros.

Semināru vadīs Vidzemes Augstskolas Tūrisma stratēģiskās vadības maģistrantūras studentes Kristīne Grīnberga un Anda Arkliņa.

Anda Arkliņa ir ieguvusi pieredzi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta pārvaldībā, izstrādājot savu bakalaura darbu. Maģistra darba ietvaros pievērsusies Y paaudzes un jauniešu motivācijas pētniecībai, apmeklējot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Kristīnes Grīnbergas interesi par Z paaudzi mudinājusi apziņa, ka nākotnē šī būs lielākā daļa tūrisma patērētāju un uzņēmējdarbības tirgū jau šobrīd tiek veidotas pārorientēšanās stratēģijas, kas būs aktuālas Z paaudzei.

NB! Lūgums uz semināru paņemt līdz viedtālruni vai portatīvo datoru ar pieeju internetam.

Programma:
11:00 Interaktīva spēle "Ieskats paaudžu pētījumos"
11:30 Paaudžu iedalījums, Y un Z paaudzes raksturojums
12:00 Pārtraukums
12:10 Pētījumu rezultāti par jauniešiem: motivācija un komunikācija saistībā ar dabas aizsargājamajām teritorijām
12: 45 Diskusija / atbildes uz jautājumiem

Norises vieta 129. telpa (blakus Virtakas klasei).

31
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 31. oktobrī 14:00 - 16:00 C114 telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Dabas resursi un uzņēmējdarbība ", kuras ietvaros HESPI pētnieki Maira Leščevica un Aigars Andersons iepazīstinās ar atziņām, kas gūtas NatureBizz projekta ietvaros.