Pasākumi

30
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Virzība uz viedo tūrisma galamērķu pārvaldību: jauni dati un izaicinājumi"

2020. gada 30. aprīlī 14:00 - 16:00 C114. telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Virzība uz viedo tūrisma galamērķu pārvaldību: jauni dati un izaicinājumi", kuras ietvaros HESPI pētnieki Andris Klepers un Iluta Bērziņa iepazīstinās ar savu pēcdoktorantūras projektu rezultātiem un atziņām.

Arhīvs

26
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "No ilgtspējas uz aprites ekonomiku uzņēmējdarbībā" tiek atcelta ārkārtas situācijas dēļ

2020.gada 26. martā plānotā pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "No ilgtspējas uz aprites ekonomiku uzņēmējdarbībā" tiek pārcelta uz rudens semestra pirmo pētniecisko diskusiju 24. septembrī. Diskusiju vadīs HESPI pētniece Maira Leščevica, iepazīstinot ar savu pētniecību, atziņām un izaicinājumiem aprites ekonomikas jomā.

28
Feb
Projekta “Zaļie torņi” (“Green Towers”) seminārs

2020. g. 27. un 28. februārī Rūjienas un Cēsu novadu pašvaldības projekta "Zaļie torņi" ietvaros organizē divu dienu semināru Cēsīs un Rūjienā. Zināšanās un pieredzē par tehnoloģiju pielietojuma iespējām vides tūrismā, jaunākajām tendencēm vides tūristu piesaistē un iespējām doties dabā Vidzemes reģionā dalīsies lektori no Latvijas, kā arī vieslektori no Krievijas. Seminārā piedalās un uzstājas arī ViA lektore Iveta Druva Druvaskalne, un ViA absolventes, HESPI projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" pārstāves Anda Arkliņa un Kristīne Grīnberga, prezentējot pētījumu "The younger generations in nature protected areas. The case of North Vidzeme Biosphere Reserve ".

Projekts "Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā" jeb “Zaļie torņi”(“Green Towers”) ir Latvijas-Krievijas sadarbības programmas projekts, kurā sadarbojas divas Latvijas pilsētas – Rūjiena un Cēsis un divas Krievijas pilsētas – Kingiseppa un Gdova. Projekta mērķis ir inovatīvu videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana dabā/pilsētvidē, veicinot dabas aizsargājamo teritoriju un parku efektīvu izmantošanu, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšanos. Latvijas un Krievijas pierobežas reģioni ir bagāti ar kopīgu kultūru, vidi un dabu, kas varētu būt interesanta informācija tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dažāda veida skatu torņus ar demonstrēšanas centriem (“zaļajām klasēm”) un zaļo paviljonu, kas tiks aprīkoti ar viedām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām (Zaļais tornis). Saražotā elektroenerģija tiks izmantota energoefektīva (LED tipa) apgaismojuma nodrošināšanai.

Semināra programma pieejama šeit:

27
Feb
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Starpsektorālo sociālo politiku ietekme jauniešu pārejās: vai jauniešu pārejas režīmu teorija ir noderīga?"

2020. gada 27. februārī 14:00 - 16:00 C114. telpā norisināsies pētniecisko diskusiju pēcpusdiena, kurā HESPI zinātniskā asistente Anna Broka iepazīstinās ar savu pētniecības darbu sociālās politikas jomā, meklējot atbildes uz jautājumu "Starpsektorālo sociālo politiku ietekme jauniešu pārejās: vai jauniešu pārejas režīmu teorija ir noderīga?".

21
Feb
Izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Šī gada 21. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta izstāde “Latvijas militārā kartogrāfija”. Izstādes apmeklētāji varēja apskatīt militārām vajadzībām sagatavotās Latvijas teritorijas kartes, sākot no 17. gs. 1919. gadu uzskata par Latvijas militārās kartogrāfijas dzimšanas gadu, tādēļ, atzīmējot šī notikuma simtgadi, izstādē ir eksponētas starpkaru laikā un neatkarīgās Latvijas laikā tapušās armijas militārās kartes. Izstādē apskatāmi arī citi priekšmeti – ģeodēziskie instrumenti, grāmatas, pastmarkas u.c. Izstāde tapusi Valsts pētījumu programmas "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros. Vairāk informācijas skatīt šeit: https://lnb.lv/lv/izstade-latvijas-militara-kartografija

08
Feb
Otrā kopīgā starptautiskā konference par tūrismu, viesmīlību un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2nd Joint International Conference on Tourism, Hospitality and Sustainable Development Goals)

No 2020.g. 8. līdz 10.februārim Haidarabādā Indijā norisinājās konference, ko organizēja Tūrisma un viesmīlības vadības Nacionālais institūts Haidarabādā Indijā sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Konferences atklāšanā ar runu uzstājās ViA rektors Gatis Krūmiņš, kurš šo gadu ir izpelnījies vienīgais no ārvalstu viesiem. Atklāšanas uzrunās liela loma ir veltīta turisma un viesmīlības nozares poltikas veidotājiem un īstenotājiem.

Konferences otrajā dienā ar ziņojumu "Translation of sustainability of travelling in nature for Z&Y generations. Case study: North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia, Europe" uzstājas ViA vadošā pētniece Agita Līviņa. Ziņojuma līdzaautores Anda Arkliņa, Kristīne Grīnberga un Ilze Grīnfelde. A.Līviņa konferencē piedalās arī kā viena no galvenajām runātājām.

Konferences programma