Pasākumi

04
Apr
HESPI vadošajam pētniekam Gatim Krūmiņam piešķirta Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs

Otrdien, 15.janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs piešķirta HESPI vadošajam pētniekam Dr.hist. Gatim Krūmiņam par ieguldījumu tautsaimniecības vēstures izpētē un rezultātu izplatīšanu plašākai sabiedrībai.

Balvu pasniegšana notiks LZA pavasara pilnsapulcē 2019. gada 4. aprīlī.

Plašāka informācija par LZA piešķirtajām balvām pieejama šeit!

 

 

 

04
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 4.aprīlī– HESPI zinātniskais asistents Mg.sc.env. Jānis Bikše pastāstīs “Par transporta mobilitātes alternatīviem risinājumiem lauku reģionos”

MAMBA (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos) projekts ietver deviņus pilotprojektus sešās valstīs apkārt Baltijas jūrai un Vidzemes Augstskolas pētnieki Agita Līviņa, Sarmīte Rozentāle un Jānis Bikše piedalās vairākās projekta aktivitātēs.

HESPI zinātniskā asistenta Jāņa Bikšes galvenais pētniecības virziens ir jaunie neformālie transporta mobilitātes virzieni lauku apvidos kā kopbraukšana (ride share), kopīga transportlīdzekļu lietošana (car share), transports pēc pieprasījuma, transports kā serviss. Pēcpusdienā Jānis Bikše pastāstīs par šiem virzieniem un ar tiem saistītajām problēmām, kurām ir jārod risinājumi.

25
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 25. aprīlī – HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki pastāstīs par tēmu "Pagrieziena punkti Latvijas politikas kontekstā un atkarības takas ietekme uz politikas veidošanu"

Pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki Vidzemes Augstskolā šobrīd noritošā VPP „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros diskutēs par dažiem rīcībpolitiku (t.sk. pensiju, ģimenes, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu u.c.) procesiem, izvērtējot tos caur atkarības takas (Path Dependency) teorijas prizmu, analīzei izmantojot arī laika dimensiju.

22
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 22. maijā Ogres novadā– HESPI pētniecības apakšvirziena "Dabas un kultūras mantojuma izpēte" pētnieki pastāstīs par tēmu "Tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētā prakse".

Š.g. maijā ViA HESPI pētniecības virziena “Dabas un kultūras mantojuma izpēte” pētnieku grupa sev ierastajā un regulārajā pētnieciskajā pēcpusdienā tiksies neikdienišķā formātā – tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētās prakses vietā Ogres novadā. Tā būs lieliska iespēja HESPI kolēģiem redzēt un vērtēt studentu prakses vietu, viņu darbu, un arī otrādi – studenti varēs iepazīt pētnieku veikumu un nākotnes pētnieciskos izaicinājumus, iespējams, arī saskatīt sava potenciālā ieguldījuma nišas. Tādējādi tiks nodrošināta abpusēja informācijas apmaiņa un aktualizētas HESPI pētniecības stratēģiskās vadlīnijas, laboratoriju mobilitāte praksē.

Arhīvs

14
Mar
Konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē"

2019. gada 14. martā Vidzemes Augstskolā norisināsies konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē", kuras ietvaros tiks pieminētas 1990.gada 18.martā notikušās vēlēšanas, pateicoties kuru rezultātam tika pieņemta 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija.

 

14
Mar
HESPI pētniece I.Bērziņa piedalās Ziemeļeiropas datu inovāciju samitā

 

Laikā no 2019.gada 14. – 15.martam HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa piedalās pasākumā „Data Innovation Summit 2019”, kas norisinās Zviedrijā, Stokholmā.

Pasākumā uzmanība fokusēta pasaulē strauji pieaugošo datu inovācijās – struktūrā, analītikā, vizualizēšanā, vadībā, inženierijā, mākslīgajā inteliģencē, kā arī mašīnmācīšanas un lietu interneta attīstīšanā. Pasākumā uzstāsies vairāk kā 100 lektori un tajā piedalīsies ap 2000 dažādu līmeņu profesionāļi, kuru ikdienas darbs saistīts ar datu pētniecību vai lietošanu zinātnē un praksē.

Samita tēma ir saistoša I.Bērziņas PostDoc pētījuma „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (Proj. Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/110) īstenošanai, kura rezultātā plānots radīt jaunu tehnoloģisku risinājumu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanas automatizēšanai specifiskās reģionālās teritorijās.

Samita programma šeit.

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.

01
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 1. martā - HESPI pētniecības apakšvirziena "Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība" vadošie pētnieki pastāstīs par tēmu "Cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai"

“Katrai vietai, tāpat kā cilvēkam, piemīt noslēpums, bet ideja par noslēpumu rodas tikai tad, ja šī vieta mums patīk. Patika, kas dzimst no netveramām zīmēm, ierosina noslēpumu, un noslēpums sagūsta prātu.” (Tālis Tisenkopfs, 2008)

Dzīve pilsētā ir paradokss, šeit ir relatīvi piesārņotāks gaiss, vairāk svešinieku, lielāka vientulība, dzīves dārdzība, un tomēr, par spīti tam, cilvēki sapņo par dzīvi pilsētā. Arī valmieriešiem un apkārtējiem iedzīvotājiem pilsēta ir tā vieta, kur viņi dodas mācīties un visdrīzāk nākotnē strādās. Lai bizness un tehnoloģijas attīstītos, Valmierai ir jāpiesaista talantīgi cilvēki, kuri dzīvo un strādā Valmierā, tās apkārtnē, citos reģionos un citās valstīs. Par pilsētu var runāt no sociālekonomiskā skatu punkta - iedzīvotāju skaits, apdzīvotība, ekonomiskā aktivitāte, ienākumi, bet tikpat būtisks ir dzīves stils.

Kā valmierieši un atbraucēji redz un jūt Valmieru? Kāds ir Valmieras dzīves stils? Kā Valmierai piesaistīt talantus? Par šiem jautājumiem runāsim HESPI pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros.

07
Feb
UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšana, Vidzemes Augstskolā, 2019. gada 7. februārī

Vidzemes Augstskolā atklās jaunizveidoto UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”

Ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā, Latvijā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolā. Tās atklāšana notiks ceturtdien, 7. februārī, Valmierā.

 

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit!

31
Jan
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 31. janvārī plkst. 16:00 -  HESPI pētniecības apakšvirziena "Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas" pētnieki pastāstīs par tēmu "Mediji un sabiedrības integrācija: ViA devums problēmas izpētē un risinājumu radīšanā"

 

2015.-2016.gadā Latvijas publiskajā telpā plosījās "bēgļu krīze". Virmoja viedokļi un kaislības. Vieni baidījās un baidīja apkārtējos, zīmējot traģisku galu latviešu kultūrai un Latvijai, kādu to pazīstam. Citi pauda atbalstu patvēruma meklētāju uzņemšanai, tika saukti par velkomistiem un pragmatiski nodarbojās ar palīdzības sagatavošanu un sniegšanu. Mediji šajā "krīzē" gan lēja eļļu ugunī, gan arī centās skaidrot notiekošo pēc būtības. Virkne jautājumu, kas izgaismojās šajā "bēgļu krīzes" periodā, iezīmēja plašāku problēmu loku, kas saistās ar mediju lomu sabiedrības saliedētības sekmēšanā. HESPI zinātniskās pēcpusdienas ietvaros Komunikācijas ekosistēmas un tehnoloģiju apakšvirziena pētnieki iepazīstinās ar pētījuma projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" rezultātiem, tai skaitā pētījuma datiem, vairākos Latvijas reģionos īstenotajām mediju pārstāvju apmācībām, gan arī kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti izstrādātajiem dokumentiem: priekšlikumiem mediju ētikas kodeksam un mediju redakcionālajām vadlīnijām.