Janvāra pētnieciskā diskusija

Vijas Melbārdes prezentācija "Cilvēkkapitāla attīstības problēmas reģionā".