Prof. Felicianas Rajevskas dalība 3. Starptautiskā publiskās politikas konferencē, Singapūrā