Izdevuma “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums