Komanda

Dr.hist. Jānis Šiliņš pētnieks
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei
Dr.oec. Agita Līviņa direktore, vadošā pētniece
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori agita.livina(at)va.lv
Mg.sc.soc. Agnese Karaseva pētniece
Komunikācija, mediji, žurnālistika agnese.karaseva(at)va.lv
Dr.geogr. Andris Klepers pētnieks
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri andris.klepers(at)va.lv
Mg.sc.pol. Anna Broka zinātniskā asistente
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība anna.broka(at)va.lv
Dr.phil. Beata Paškeviča pētniece
Identitātes problēmas, kultūrvēsturiskais mantojums, kultūrainava un kultūrtelpa beata.paskevica(at)va.lv
Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska vadošā pētniece
Sociālās drošības sistēma, sociālā politika caur sociālo investīciju prizmu, darba transformācijas procesi feliciana.rajevska(at)va.lv
Dr.hist. Gatis Krūmiņš vadošais pētnieks
Vēsture, tautsaimniecības attīstība gatis.krumins(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde zinātniskā asistente
Tumšais tūrisms, reģionālie tūrisma resursi, āra dzīve ilze.grinfelde(at)va.lv
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs pētnieks
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas janis.buholcs(at)va.lv
Dr.art. Jānis Kalnačs pētnieks
Kultūras mantojums, kultūras tūrisms janis.kalnacs(at)va.lv
Mg.biol. Juris Smaļinskis pētnieks
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms juris.smalinskis(at)va.lv
Mg.philol. Līga Cvetkova direktores asistente
liga.cvetkova(at)va.lv
Dr.phil. Linda Veliverronena pētniece
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās linda.lotina(at)va.lv
Dr.oec. Maira Leščevica pētniece
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība maira.lescevica(at)va.lv
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle vadošā pētniece
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas sarmite.rozentale(at)va.lv