Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. martā 16:00 –  HESPI zinātniskās asistentes Anna Broka un Ligita Kūle „Sociālā spēcināšana lauku reģionos”.

Diskusijas ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar ViA ZTC īstenoto Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Sociālā spēcināšana lauku reģionos” (SEMPRE). Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Galvenās projekta aktivitātes ir sociālo pakalpojumu attīstīšanas un spēcināšanas rīku apzināšana un to ieviešana, vietējā sadarbības tīkla izveide (LEN) un mikroprojektu īstenošana, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošo personu dzīves kvalitāti un veicinātu arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Pētnieciskās diskusijas laikā tiks prezentētas projekta īstenotās aktivitātes un rezultāti, runāts par galvenajiem izaicinājumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālo partneru organizatorisko pārmaiņu un inovāciju ieviešanas procesā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 26. aprīlī 16:00 – HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers un pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa „Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībai un uzņēmējdarbības stratēģijām”.

Līdz ar lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu ikdienas norisēs gan publiski, gan privāti mediji uzkrāj lielu daudzumu dažādu datu, kas daudz precīzāk raksturo tūrisma plūsmu. Iespējams monitorēt, iesaistīt stratēģiskajā plānošanā vai tendenču prognozēšanā tūrisma plūsmas telpisko izplatību, sezonalitāti, uzturēšanās ilgumu, dažādas segmentēšanas pazīmes un citus parametrus. Datu apjoms ir liels, un operatīva to iegūšana, apstrāde un interpretācija prasa noteiktu ieguldījumu, kas arī tiek darīts divu post-doktorantūras zinātnisko pētījumu ietvaros. Kā to izmantot tūrisma nozares attīstībai - par to arī šajā HESPI pētnieciskajā diskusijā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Dalība 68. Ikgadējā Starptautiskās komunikācijas asociācijas (ICA) konferencē “Voices”

No 2018. gada 24. līdz 28. maijam HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele piedalās 68. Ikgadējā Starptautiskās komunikācijas asociācijas (ICA) konferencē "Voices" Prāgā, Čehijā ar pētījuma prezentāciju "The “impossible” life in Latvia: The ritual blaming as a communicative resource in the remigration discourse".

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

Sadarbības partneri