Jaunumi

HESPI ievēlēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti

2017. gada 5. oktobrī ar HESPI zinātniskās padomes lēmumu institūta komandu papildinājuši jauni pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī amatos ievēlēti četri vadošie pētnieki. Sveicam jaunos kolēģus un HESPI komandu!

Vadošo pētnieku amatos ievēlēti: Feliciana Rajevska (sociālā politika), Agita Līviņa (ekonomika), Sarmīte Rozentāle (ekonomika), Gatis Krūmiņš (tautsaimniecības vēsture);

Pētnieku amatos ievēlēti: Iluta Bērziņa (ekonomika), Ieva Gintere (māksla);

Zintānisko asistentu amatos ievēlēti: Ligita Kūle (sociālā politika), Katrīne Kūkoja (sociālā politika), Jānis Bikše (ekonomiskā ģeogrāfija), Aigars Andersons (inženierzinātne), Liene Ločmele (kultūra un komunikācija).

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 26. oktobrī plkst. 16:00 ViA lektore Liene Ločmele: Vidzemes Augstskolas un Minesotas Universitātes Morisā sadarbība tiešsaistē kursā “Masu komunikācija”: kultūras un komunikācijas nozīme.

Pētījuma rezultāti grauj stereotipus par “latviešu” un “amerikāņu” komunikāciju, rādot, kā sistemātiska izpēte šādā salīdzinoši šaurā un kursa situācijai specifiskā kontekstā ļauj labāk izvēlēties tādu tehnoloģisko risinājumu, diskusiju tematiku un struktūru, kas nodrošina visiem dalībniekiem līdzvērtīgāku un savstarpēji bagātinošāku pieredzi.

No 2014. gada L.Ločmeles (ViA) un B.Burke (UMM) studenti kopīgi apgūst kursu “Masu komunikācija”, daļu kursa laika pavadot Skype diskusijās, veicot kopīgus mājas darbus, salīdzinot to rezultātus un reflektējot par šādas pieredzes nozīmi studiju procesā. Kursa aktivitāšu pieredze tiek sistemātiski dokumentēta, lai to varētu izmantot pētniecībā un kursa norišu pilnveidē. Rezultātā tapušas divas zinātniskas publikācijas, kurās, izmantojot komunikācijas etnogrāfijas un kultūras diskursa analīzes teorētisko un metodoloģisko ietvaru, pētnieces atklāj komunikācijas un kultūras nozīmi kursā aplūkoto tematu un aktivitāšu īstenošanā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 23. novembrī plkst. 16:00 ViA docente Ieva Gintere iepazīstinās ar savu pēcdoktorantūras pētniecības projektu "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija".

Projekta "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Sadarbības partneri