Jaunumi

HESPI pētnieki vadīs nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skolā

2019. gada 26.–28. jūnijā Jēkabpilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skola, kurā nodarbības vadīs arī HESPI UNESCO katedras pētnieki Agita Līviņa, Juris Smaļinskis un zinātniskais asistents Oskars Java.

Vasaras skolai ir divi nozīmīgi mērķi:

1) Paplašināt katra vasaras skolas dalībnieka zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informācijas programmu kontekstā.

2) Stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un mērķtiecīgai interpretācijai. Šobrīd Latvijā darbojas UNESCO LNK tīkla 37 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO asociētās skolas, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī 5 UNESCO katedras augstskolās, aptverot visus Latvijas reģionus.

Uzklausot UNESCO katedru pētniekus, starpvaldību komiteju ekspertus, valsts iestāžu speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vārdos un praksē iepazīsim ilgtspējīgas sabiedrības atslēgas vārdus: atbildīga rīcība, vērtīborientācija un sadarbība ilgtspējīgas nākotnes veidošanā. Fokusējoties uz ideju radīšanu un labās prakses piemēriem, vasaras skolā tiks izcelti kultūras mantojuma saglabāšanas aspekti, pētīta nemateriālā kultūras mantojuma vērtība un katra indivīda atbildība tā saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, kā arī būs iespējams paplašināt zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

Plašāka informācija par vasaras skolu pieejama šeit:

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 19. septembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros HESPI vadošais pētnieks ViA rektors Gatis Krūmiņš vadīs diskusiju par ViA nākamās stratēģijas pozicionējumu un zinātnes lomu tajā.

 

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

Sadarbības partneri