Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 25. janvārī  plkst. 15:00-17:00 – atskats uz Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV 2014-2017 (Apakšprojektu vadītāji: Dr.oec. Maira Leščevica, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, Dr.pol. Feliciana Rajevska, Mģ. ģeogr. Iveta Druva-Druvaskalne, Dr.oec. Agita Līviņa)

Valsts pētījumu programmas apakšprojekti (plašāka informācija pieejama http://hespi.lv/lv/petijumi-izpildes-stadija):

VPP 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā

VPP 5.2.3. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā

VPP 5.2.6. Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā

VPP 5.2.9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu

VPP 5.2.2. Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 22. februārī – HESPI pētniece Dr.phil. Beata Paškevica "Brāļu draudzes rokrakstu kolekcijas izveide Latvijas Nacionālās bibliotēkas interneta vietnē”

LNB glabājas Latvijā apjomīgākā Brāļu draudzes rokrakstu kolekcija, kura ir apzināti vākta un veidota jau vairāk nekā piecdesmit gadu garumā. Tā nupat ir iekļauta UNESCO Pasaules atmiņas mantojuma Latvijas reģistrā. Šīs kolekcijas digitalizācija atver jaunu lappusi tās izpētē, dodot iespēju ērti un parocīgi salīdzināt dažādus parametrus, veicot atsevišķu tekstu un tekstu kopumu izpēti. Brāļu draudzes kustības sākums ir saistīts ar Valmieru un Valmiermuižu.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. martā –  HESPI zinātniskās asistentes Anna Broka un Ligita Kūle „Sociālā spēcināšana lauku reģionos”

Diskusijas ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar ViA ZTC īstenoto Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Sociālā spēcināšana lauku reģionos” (SEMPRE). Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Galvenās projekta aktivitātes ir sociālo pakalpojumu attīstīšanas un spēcināšanas rīku apzināšana un to ieviešana, vietējā sadarbības tīkla izveide (LEN) un mikroprojektu īstenošana, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošo personu dzīves kvalitāti un veicinātu arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Pētnieciskās diskusijas laikā tiks prezentētas projekta īstenotās aktivitātes un rezultāti, runāts par galvenajiem izaicinājumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālo partneru organizatorisko pārmaiņu un inovāciju ieviešanas procesā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Sadarbības partneri